UNA NOVA PROMOCIÓ DE TUTORS ENTRE IGUALS (TEI)

Com cada curs hem iniciat el programa TEI, on els alumnes de tercer de l’ESO es converteixen en tutors emocionals i de convivència dels nouvinguts de 1r.

El programa té caràcter institucional i, per tant, tota la comunitat educativa hi està implicada i, a més, pretén ser una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre.

Els objectius principals a aconseguir són: sensibilitzar la comunitat educativa respecte a la violència, facilitar el procés d’integració dels alumnes, crear un referent (tutor/a) per afavorir l’autoestima, desenvolupar la intervenció dels iguals en el procés formatiu i integrar la tolerància zero respecte a la violència, com un signe d’identitat del nostre centre educatiu.

El programa segueix el següent procés:

1) Informació i sensibilització dels alumnes de 1r i 3r d’ESO.

2) Sol·licitud d’alumnes voluntaris de 3r d’ESO que volen participar en el programa.

3) Formació com a tutors dels alumnes de 3r d’ESO.

4) Assignació d’alumnes tutoritzats-tutors.

5) Presentació dels alumnes tutoritzats-tutors.

6) Lliurament dels diplomes als tutors nomenats i dels carnets TEI.

3E3A

3D3C