Programa GEP

El nostre centre esta participant en el programa GEP (Grup Experimentador pel Plurilingüisme), promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Això aquest curs sha traduït en que els alumnes de 1r de l’ESO han realitzat en anglès una exposició sobre el plàncton a les classes de Biologia i Art, i uns treballs sobre l’impressionisme al Projecte “Impressionism”

Aquí podeu veure’n algunes imatges.

  OBJECTIUS DEL PROGRAMA GEP PELS ALUMNES:

Augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat:

  • 50% alumnat nivell B1 primera llengua estrangera (en finalitzar l’ESO)

  • 75% alumnat estudiant segona llengua estrangera

Contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat.

Fomentar el treball cooperatiu.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA GEP PELS PROFESSORS:

Reforçar el treball cooperatiu.

Dissenyar materials d’aula en llengua estrangera.

Desenvolupar projectes de caràcter transversal.

Augmentar la competència en llengua estrangera.