Organització de la semipresencialitat al batxillerat. Institut Front Marítim

Seguint les recomanacions del departament  d’Ensenyament hem de reduir la presencialitat de l’alumnat de batxillerat al centre. Estudiant la nostra situació de ràtios i de volum d’alumnes hem proposat que a partir del dilluns vinent (9/11/2020) l’alumnat deixi d’assistir a les classes presencials un dia a la setmana.

Els dies de no assistència s’alternaran perquè el nostre alumnat  pugui seguir, d’igual manera, totes les matèries. El dia de no assistència a l’institut l’alumnat serà atès telemàticament pels diferents professors en seu horari habitual.

Clica per descarregar el Pla d’organització