Menjador

L’institut Front Marítim disposa de servei de menjador a càrrec de l’empresa Aliment Art.

Aquí podeu veure els menús que s’ofereixen:

Menus-Març

menjador

 

 • L’ institut compta amb cuina i cuinera pròpies i tot el menú es cuina en les nostres instal·lacions. L’empresa que gestiona el menjador és Aliment Art.
  El menjador també compta amb  servei de cantina per que els i les alumnes que vulguin hi puguin anar a esmorzar.
 • Els /les alumnes que es queden fixes (1,2,3 4 ó 5 dies /setmana) han d’avisar el dia d’abans o el mateix dia a l’hora del pati si no s’han de quedar per tal de que no se’ls cobri el servei
  d’aquell dia. El preu pels alumnes fixes serà de 6,20€/dia.
 • Per realitzar qualsevol modificació, augmentar o reduir el nombre de dies fixes, l’alumne també s’ha d’adreçar a la cuinera dins del mateix horari.
 • Per demanar un menú esporàdic, l’alumne s’ha d’adreçar a la cuinera, la Sra. Encarna, a l’hora del pati i comprar el tiquet en efectiu pel preu de 7,50€
 • Si l’alumne no va a l’ institut es pot avisar a la cuinera per telèfon el mateix dia entre les 9’15 i les 10 del matí.
  El telèfon de contacte de la cuinera és el següent: Sra. Encarna: 663 705 964
 • Per consultar qualsevol tema sobre la gestió dels rebuts i qualsevol  incidència de menjador podeu contactar en el següent correu: (aquest correu no és per avisar faltes d’assistència)
  menjadorfrontmaritim@alimentart.com
 • Els rebuts de menjador es carregaran a les vostres comptes sempre a mes vençut entre els 5 primers dies del mes següent.
 • Si l’alumne ha de marxar abans de que finalitzi l’horari de menjador , és imprescindible que entregueu l’autorització degudament signada a la coordinadora de l’institut.

Formularis per tal de dur a terme la inscripció al servei menjador (Descarregar AQUÍ)

 

AQUESTES INDICACIONS QUEDEN SUBJECTES A POSSIBLES CANVIS PER PART DE L’EMPRESA GESTORA (ALIMENT ART)