Jardí

Mireu com està el nostre jardinet!

El curs passat vam replantar els arbres, es va instal·lar un sistema automàtic de reg, i els alumnes de 1r D de l’ESO es van cuidar de fer-ne el manteniment. Les plantes han agraït l’atenció i ara és un goig ser-hi.

L’hem batejat com a “Jardí romàntic”