Intercanvi a Catanzaro-Lido

Un grup de 20 alumnes de 3r d’ESO està passant la setmana del 21 al 25 d’octubre al sud d’Itàlia, en la primera fase d’un intercanvi amb alumnes de l’institut Fermi de Catanzaro-Lido (Calàbria), al qual nosaltres correspondrem durant el mes de maig.