INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESO

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESO

Iniciem el procés de  preinscripció en el període del 13 al 22 de maig. Aquest any i, a causa de la crisi del Covid 19, les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica i, excepcionalment,  de manera presencial (amb cita prèvia sol·licitada al centre del 19 al 22 de maig)

 • Preinscripció telemàtica del 13 al 22 de maig   

 

Accediu a l’aplicació presentació de sol·licituds en suport informàtic.  

En cas que vulgueu assessorament per a la sol·licitud telemàtica podeu trucar al telèfon 935511000 (de 9 h a 13:30h)

Un cop fet el procés telemàtic, caldrà enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l’adreça electrònica oficial del nostre centre si el demaneu en primera opció. iesfrontmaritim@xtec.cat. Rebreu un correu electrònic del centre confirmant la recepció de la documentació.

Documentació necessària

 • Llibre de família (pàg. de l’alumne/a i dels seus pares)
 • DNI de la persona sol·licitant i de l’alumne/a si en té
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne/a
 • Resguard sol·licitud de preinscripció( la trobareu en l’adreça presentació de sol·licituds en suport informàtic

Documentació opcional

 • Per acreditar la proximitat del domicili: en cas que l’adreça al DNI no coincideixi, certificat de convivència de l’alumne. En el moment de matricula, s’ha de lliurar DNI renovat.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare o mare: certificat d’empresa.
 • Per acreditar la renda mínima anual d’inserció de la unitat familiar: document oficial que acrediti ser-ne beneficiari.
 • Per acreditar la discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (superior al 33%): certificat del Departament de Benestar Social i Família.
 • Per acreditar la família nombrosa o monoparental: carnet vigent.
 • Preinscripció Presencial amb cita prèvia del 19 al 22 de maig

 

La preinscripció presencial sols ha de ser en casos justificats. Haureu de  demanar cita prèvia al nostre correu iesfrontmaritim@xtec.cat    o als telèfons 603555050 / 660047326  (Horari d’atenció telefònica de 09:00 a 17:00). L’horari presencial per fer la preinscripció serà de 09:00 a 13:30.

La documentació i model de sol·licitud necessària per formalitzar la preinscripció és la mateixa que telemàticament.