Història

Història del centre:
Amb una capacitat prevista de tres línies per l’ESO i dues pel Batxillerat, l’activitat docent a l’IES Front Marítim es va iniciar el curs 2007/08. El primer dia d’activitats va comptar amb la presència del molt honorable president de la Generalitat, José Montilla, i del conseller d’Educació, Ernest Maragall.
En aquests anys hem posat en marxa línies pedagògiques innovadores assolint molt bons resultats acadèmics i un molt bon clima de convivència (ESO i batxillerat)
El centre va nèixer a partir de l’IES Poblenou, al segregar-se els estudis d’ESO i Batxillerat dels cicles formatius professionals. Amb la seva llarga i dilatada presència al barri, l’històric IES Poblenou s’ha convertit en un referent i puntal de la formació professional.
Fitxa:

INSTITUT FRONT MARÍTIM
Codi del centre 08058775
Adreça c. Espronceda, 18-34
Municipi Barcelona
Districte Sant Martí
Ubicació del centre Veure localització sobre plànol
Telèfon 933037285
Tipus de centre Públic
Titularitat Departament d’Ensenyament
Oferta d’ensenyament i grups autoritzats
Educació Secundària Obligatòria
3 línies de primer
3 línies de segon
4 línies de tercer
4 línies de quart
Batxillerat
2 grups de primer
2 grups de segon
Centres d’educació primària que té adscrits Escola Bogatell (Barcelona)
Escola La Llacuna del Poblenou (Barcelona)
Escola La Mar Bella (Barcelona)
Escola L’Arenal de Llevant (Barcelona)
Escola Les Acàcies (Barcelona)
Escola Pere IV (Barcelona)
Escola Vila Olímpica (Barcelona)