Font d’Heró a tecnologia

Els alumnes de l’optativa de tecnologia de 4à d’ESO han construït la font d’Heró. És una màquina hidràulica inventada pel físic, matemàtic i enginyer de segle I Herón d’Alexandria. Heró va estudiar la pressió de l’aire i del vapor d’aigua, va definir les bases del primer motor de vapor i va construir artefactes que impulsaven dolls d’aigua. Un d’ells és conegut com la Font d’Heró. Encara avui s’empren nombroses versions de la font d’Heró en classes de física, com demostracions dels principis d’hidràulica i pneumàtica, tema que ens ocupa a l’assignatura de 4à d’ESO de tecnologia.

Cliqueu per veure el vídeo