Fem química al laboratori

El passat dia 9 de febrer l’alumnat de batxillerat de l’assignatura de Química va anar a la facultat de Química de la Universitat de Barcelona per dur a terme l’activitat: Fem Química al Laboratori.

Aquesta activitat té com a objectiu principal establir una nova via per facilitar el contacte, el millor coneixement i l’enriquiment comú entre la Universitat de Barcelona i els centres d’Ensenyament Secundari.

La sessió va consistir en la realització de quatre experiments als laboratoris de Química de la Facultat:

1) El racó del fred. En aquesta pràctica s’experimenta amb tres substàncies (gel, neu carbònica i nitrogen líquid) que són utilitzades, tant en laboratoris com en indústries i hospitals, per refredar.

2) Identificació d’analgèsics. Es tracta d’identificar els principis actius presents en alguns medicaments analgèsics d’ús habitual, mitjançant el procediment de la cromatografia en capa prima.

3) Més clar que l’aigua. L’objectiu d’aquesta pràctica de laboratori és fer un estudi sobre les característiques de diferents tipus d’aigües naturals: pH, conductivitat, presència de ferro (III) i comportament amb el sabó.

4) Il·lumina l’escena del crim. Consisteix a identificar quatre mostres que contenen un dels següents compostos: albúmina, hemoglobina, glucosa i lleixiu. Tres d’aquests components es troben a la sang i el quart serveix per a netejar l’escena del crim.

Podeu veure més informació sobre l’activitat al web:  http://www.ub.edu/futursinousestudiants/fql-practiques.html

Més imatges