Eleccions al Consell Escolar

institutConvocades les eleccions al Consell Escolar.

Els sectors que s’han de renovar són: alumnes, professors i PAS.

L’últim dia per a la presentació de candidatures és el 14 de novembre.

El dia de les votacions per als representants dels professors i PAS és el dimecres 26 de novembre.

El dia de les votacions per als representants dels alumnes és el dijous 27 de novembre.