EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

Institut Front Marítim

 1. Oferta educativa

Ensenyament secundari obligatori (ESO)

Batxillerat

 • Humanitats i ciències socials
 • Ciències i tecnologia
 1. El nostre projecte

El nostre centre va començar la seva tasca educativa al 2007. Som, per tant, un centre encara nou, però amb un projecte consolidat. Orientem la nostra acció educativa i l’organització general a partir d’uns principis encaminats al fet que els nostres alumnes assoleixin aquests objectius generals:

 • Aprendre a conèixer
 • Aprendre a fer
 • Aprendre a viure
 • Aprendre a ser
 • Aprendre a emprendre
 • Aprendre a atrevir-se

Hem de tenir present que l’escola ha de ser un lloc privilegiat d’aprenentatge i de creixement personal; per això els alumnes s’han d’involucrar en el seu procés de formació constant. Han de tenir un paper actiu en tot moment per sentir-se motivats i amb ganes de conèixer. I tot això en el context que emmarca la nostra societat i que està en contínua evolució.

Aspectes centrals

Els eixos que configuren el nostre projecte són:

 1. La metodologia

Equilibri entre:

El treball cooperatiu on oferim espais als nostres alumnes per ajudar-los a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i, d’aquesta manera, també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes busquen crear una educació interdisciplinària amb significats i objectius concrets.
L’especialització de les matèries , a partir de la qual els especialistes s’erigeixen en líders pedagògics i, partint de l’assoliment de les competències bàsiques com a marc de referència, cerquen també desenvolupar el talent i l’excel·lència en els nostres alumnes entès com a èxit personal.

 1. La convivència

Com a eina per potenciar el creixement personal que desenvolupa uns valors amb la finalitat que els nois i noies contribueixin i participin en una societat plural. Els programes que es desenvolupen són:

 • TEI (Tutoria entre iguals), on els alumnes de tercer es converteixen en tutors dels de primer
 • Mediació escolar, on els mateixos alumnes aprenen a generar recursos afavoridors de la convivència
 • Espais de reflexió, on es treballen la cultura de l’esforç i la responsabilitat envers a ells mateixos i els que els envolten
 1. Les TIC

El treball amb les tecnologies de la informació i comunicació esdevé una eina necessària per acostar-nos a la nostra proposta educativa (investigació,recerca, treball cooperatiu, comunicació dels projectes, etc.)

 1. El plurilingüisme

Les quatre llengües del nostre centre, català, castellà, angles i francès són llengües vehiculars d’aprenentatge en els diferents projectes per reforçar la dimensió comunicativa.

 1. Centre proper

Tracte directe i personalitzat per treballar, a partir de la seva diversitat, el descobriment dels seus interessos personals i intel·lectuals dissenyant els itineraris amb ells i les famílies.

Les tutories i microtutories (tota la comunitat educativa participa activament en la tutoria) faciliten la relació amb les famílies establint estratègies de cooperació molt productives.

 1. Instal·lacions i serveis
 • Les nostres instal·lacions són modernes, funcionals i donen resposta als nous reptes pedagògics i tecnològics. La comunitat educativa i les famílies han treballat plegats per adequar els equipaments del centre.
 • Oferim un gran nombre d’activitats extraescolars amb col·laboració amb l’AFA (Associació de Famílies).
 • Servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Gimnàs/ pavelló
 • Servei de biblioteca
 1. Contacte

C/ Espronceda, 18

Document Word EL NOSTRE PROJECTE