El gust per la lectura

CONCURS  DE CREACIÓ LITERÀRIA PROMOGUT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

HI PARTICIPEN ALUMNES DE TOT CATALUNYA

 

Alumnes guardonades de l’Institut Front Marítim

ALBA ROMERO (1r ESO)  – FINALISTA 1r cicle – curs 2011- 2012

MARIA COBO (3r ESO) – GUANYADORA  2n cicle – curs 2012 – 2013

 

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu global la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

La dinamització de la lectura es porta a terme relacionant les obres literàries amb altres tipus de discursos, de formats artístics i d’activitats, amb la intenció que el fet lector, a més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al creixement personal, esdevingui element potenciador del treball compartit i la construcció de la ciutadania.

El concurs suposa la participació de l’alumnat en el programa. Es basa en la lectura i treball de les obres i els dossiers didàctics proposats amb anterioritat.

Cada curs, sobre el mes d’octubre, el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (SIAL) fa públiques les bases de la convocatòria i el professorat dels centres hi realitza la inscripció.

A les bases de la convocatòria s’hi recullen els requisits de participació, els criteris de selecció i el contingut dels treballs de totes les categories. Pel que fa a la tipologia de treballs, s’ofereix la possibilitat de presentar-ne d’individuals i de col·lectius, de creació literària, de recerca…; i fer-ho en suports diferents: llibre il·lustrat, mural, audiovisual, web, multimèdia…

El curs 2012-2013 hi van participar 2400 alumnes de tot Catalunya. I la participació continua creixent.