Aula Acollida

Deures d’estiu 2015:

Repassar totes les fotocopies fetes i apunts de classe i acabar tots els exercicis de les fotocopies que estan pendents.