Canvis al calendari

calendariBenvolgudes famílies;

L’Ajuntament de Barcelona ha canviat la festa local del 25 de maig al 1 de juny. Per tant, el Consorci d’Educació de Barcelona recomana que els centres també canviem la festa de lliure disposició que teníem associada.

Així doncs, els dies 22 i 25 de maig passen a ser lectius i els dies 29 de maig i 1 de juny passen a ser festius.

Calendari amb les correccions pertinents

 Cordialment

La Direcció