Braç robòtic

Amb cartró ploma, xeringues, tubs de peixera, brides i pals de brotxeta, el Nil de 4t A ha construït un blaç robòtic amb un mecanisme hidràulic.