1a Mostra de Videos de Filosofia del INS Front Marítim.

Els alumnes de 1r de batxillerat de l’Institut han elaborat aquests videos de la 1a Mostra de Videes de Filosofia del INS Front Marítim com a treball de recerca filosòfica-audiovisual.

Han desenvolupat diverses competències, entre d’altres,  totes les relacionades amb:

  • el treball col·laboratiu,

  • la gestió i execució de projectes amb un producte final,

  • la recerca de mètodes i tècniques audiovisuals de comunicació i expressió,

  • la recerca Filosòfica de la Realitat, el Coneixement i la Veritat.

Aqui teniu la mostra de videos: